Retreats

at Kalachakra Kalapa Center

Announcement for Kalapa Care Retreats of Dzokden Kalapa

Location: Dzokden Kalapa

Date:  

Announcement for Retreats of Dzokden Kalapa

Location: Dzokden Kalapa

Date:  


Kontakt, Anmeldung & Kurs